Selasa, 01 September 2009

BEWARA

Ka sakumna warga alumni SMA Pasundan 1 Cianjur entragan 1999, diantos kasumpinganana dina acara "Temu Alumni" anu insya Alloh baris dilaksanakeun dina Ping 3 Syawal. Kanggo Informasi langkung anteb, mangga tepangan sdrk. FARHAN NASRULLAH di no. 081323 38 38 33.
Munga sakitu nu kapihatur Bingah kacida saupai urang tiasa sumping dina eta acara........
CAG!!!